นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป

         เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป (จะเรียกแทนตัวเองว่า เรา หรือ พวกเรา) เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและได้รับความไว้วางใจจากท่าน เนื่องจากเราต้องการให้ท่านเข้าใจว่า เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงอธิบายถึงการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านได้เข้าถึง เยี่ยมชมผู้จำหน่าย เยี่ยมชมหรือเข้าใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่บนมือถือหรือหน้าเพจในโชเซียลเน็ตเวิร์ก หรือที่เป็นของบัญชีผู้ใช้ การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเรา  ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ เรา  หรือ ดาวน์โหลดหรือใช้แอพพลิเคชั่นของเราในการชำระค่างวดหรือค่าเช่าซื้อ เช็คยอดคงเหลือประวัติการชำระค่าเช่าซื้อ ตลอดทั้งใช่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ติดต่อ เรา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮอนด้า บริการ หรือกิจกรรมต่างๆ ของ เรา ทั้งให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาการขาย ซึ่งเรามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

         นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ท่านส่งถึงเราโดยตรงผ่านช่องทางอื่นๆ ที่ เรามีให้ ตัวอย่างเช่น หากท่านเปิดเผยข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานอื่นหรือโพสต์บางอย่างบนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็น Facebook , Line , Instagram , Twitter ฯลฯ ที่รับรองว่าสามารถใช่ร่วมกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราได้ ข้อมูลนั้นจะถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานหรือเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป แต่อย่างใด

เกียรติสุรนนท์  กรุ๊ป  หมายถึง 

- บริษัท  เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี  จำกัด
- บริษัท  เกียรติสุรนนท์อำนาจเจริญ  จำกัด
- บริษัท  เกียรติสุรนนท์ยโสธร  จำกัด
- บริษัท  เกียรติสุรนนท์บิ๊กไบค์  จำกัด
- บริษัท เกียรติสุรนนท์สินทรัพย์ จำกัด

 บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน    หมายถึง  บริษัท ที่ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป  ถือหุ้นของบริษัท นั้นอยู่ หรือ บริษัท นั้นถือหุ้นของ  เกียรติสุรนนท์  กรุ๊ป  อยู่    

1 . ข้อมูลที่เรารวบรวมและจัดเก็บ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเมื่อ ท่าน ให้ข้อมูลของท่านเพื่อการลงทะเบียนใช้งานแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ของเรา หรือเมื่อคุณอัพเดตข้อมูลในแอพพลิเคชั่น เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าหรือได้เสนอขายบริการให้กับท่าน ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลต่อไปนี้

  - ข้อมูลบุคคลและข้อมูลติดต่อ  เช่น  ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนวัน เดือน ปี เกิด เพศ  อาชีพ สถานที่ทำงาน ข้อมูลดิจิทัล ภาพถ่าย/วิดีโออีเมล ID Line หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หรือ Pin  และข้อมูลบางประเภทที่มีความอ่อนไหวของท่านด้วย เช่น ข้อมูลชีวภาพใช้ในการยืนยันตัวตนของท่าน ข้อมูลด้านสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ และอื่นๆเป็นต้น

  - ข้อมูลยานพาหนะ  เช่น หมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่องยนต์หรือหมายเลขประจำตัวยานพาหนะของท่าน(VIN) วันที่ซื้อ หรือร้านที่จำหน่ายให้แก่ท่าน รวมถึง สมรรถนะ สภาพและตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการขับขี่ของท่าน สถานะของรถจักรยานยนต์ ระยะทางในการขับขี่

  - ข้อมูลผลิตภัณฑ์  เช่น รหัสผลิตภัณฑ์ วันที่และสถานที่ซื้อ การรับประกัน

  - ข้อมูลการทำธุรกรรม  เช่น บัตรเดบิต/บัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง ประเภทบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุ ประเภทรูปแบบการชำระเงิน และข้อมูลและรายละเอียดการชำระเงิน รวมถึงการคืนเงิน การปฏิเสธการจ่ายเงินและการตัดเงินเกินจำนวน ประวัติการซื้อสินค้าและการเข้ารับบริการ ข้อมูลจำเพาะของสินค้า การจองหรือการซื้อขายสินค้า/บริการ/การชำระค่าสินค้า/บริการ หมายเลขบัญชีธนาคารของท่าน ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย

  - ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน  ข้อมูลความสนใจ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อมูลการสนทนา การตอบรับ รวมถึงประวัติและรายละเอียดข้อมูลในการใช้บริการ ข้อมูลที่ท่านสืบค้นบนแอพพลิเคชั่น ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ต่างๆของเรา และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลนั้นไว้ และข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามต่างๆในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา

  - ข้อมูลสมัครงาน  อาทิเช่นภาพถ่าย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ความสามารถพิเศษเป็นต้น

  - ข้อมูลลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรม  อาทิเช่น หน่วยงานที่สังกัด ประวัติผลงาน

  - ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น และข้อมูลที่ท่านส่งถึงเราในการเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น เช่น คุกกี้ ช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาในการเชื่อมต่อและรายละเอียดการใช้เว็บไซต์ของเรา ตลอดทั้ง ลายเซ็น รูปถ่าย ความคิดเห็นและตำแหน่งที่อยู่ของท่าน  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่าน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน วันที่สร้างบัญชี ชื่อของผู้สร้างบัญชี ข้อมูลประวัติส่วนตัว หรือบัญชีผู้ใช้และข้อมูลโชเชียลมีเดีย เช่น Facebook ,Instagram,Tik Tok, YouTube, Line, Google,Twitter,เว็บเพจต่างๆ และบัญชีผู้ใช้อื่นๆของท่านในเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ และข้อมูลใดๆที่ได้มาจากข้อมูลเหล่านี้ในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา

ในกรณีการให้ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เราอาจรวบรวมที่อยู่ไอพี (IP Address)ของท่านหรือข้อมูลเฉพาะ(uniqueidentifier) สำหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่ เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ท่านใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น หรือบริการออนไลน์ของเรา  โดยปกติแล้วข้อมูลการใช้งานและข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถเชื่อมโยงไปถึงท่านเป็นการเฉพาะได้ แต่หากเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นหรือข้อมูลอื่นใดกับท่านได้แล้วนั้น เราจะถือว่าข้อมูลนี้เป้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัว


2. วิธีใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  - เปิดใช้งานการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นในรูปแบบออนไลน์ของเรา บริหารจัดการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราเพื่อให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเราช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวกไม่ว่าจะเป็นการบริการให้ชำระค่าเช่าซื้อ เช็คประวัติยอดเงินคงเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขาย และอื่นๆ  ตลอดทั้งสื่อสารกับท่านและให้บริการลูกค้าของ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ป และบริษัทในเครืออื่นของเราแก่ท่าน 
  - การประเมินและปรับปรุงบริการของเรา เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการในรูปแบบใหม่ๆและปรับปรุงจัดการระบบการทำงานการให้บริการทั่วถึงแก่ท่าน ตลอดทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กรและบริษัทในเครือของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบรับความต้องการของท่านได้มากขึ้นและทั่วถึง
  -  การประมวลผลและการจัดการเกี่ยวกับระบบการชำระเงินค่าเช่าซื้อหรือการชำระค่าสินค้าอื่นๆของท่านและ/หรือธุรกรรมอื่นใดของท่านที่เกี่ยวข้องกับ เกียรติสุรนนท์ กรุ๊ปและบริษัทในเครือของเรา
  -  การทำบัญชีภายใน การตรวจสอบ การบริหารจัดการและการดำเนินงานภายในอื่นๆ
  -  ดำเนินการสำรวจวิจัยการตลาดและการทำการตลาดแบบตรง
  -  การโฆษณาของเราและบริษัทในเครือของเรา บนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นบนมือถือหรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆของเรา และที่อื่นใดซึ่งใกล้เคียงกับความสนใจของท่าน ตลอดทั้งดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและการดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ปและบริษัทในเครือของเรา ตลอดทั้งการยื่นข้อเสนอ การส่งต่อ การสื่อสารและ/หรือการดำเนินกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสิ้นค้าและการบริการ โปรโมชั่น กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษของเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ปและบริษัทในเครือของเรา รวมถึงข้อมูลทั่วไปของเกียรติสุรนนท์ กรุ๊ปและบริษัทในเครือของเรา เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง
  -  การเข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่ง ในการแข่งขันโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่เราและบริษัทในเครือของเรา ได้จัดขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ
  -  พัฒนาความปลอดภัยของข้อมูล  ระบบ  และภาคธุรกิจ
  -  คัดสรรบุคลากร  การใช้งานอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการว่าจ้างและการสรรหาบุคลากร
  -  การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายของเรา ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดทั้งการขอความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ และเอกชน รวมถึงนโยบายของเราและบริษัทในเครือของเรา และการบังคับใช้ การแสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิและสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การดำเนินคดี การร้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวนการพิจารณาคดี และการให้ถ้อยคำต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ
  -  วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายโดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่แน่ชัดจากพฤติการณ์ต่างๆ หรือมีการระบุไว้ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ประมวลผลนั้น

 

3. สถานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล  ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลภายในประเทศไทย อย่างไรก็ตามหากจำเป็นเราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังกลุ่มบริษัทของเราในต่างประเทศ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ในกรณีดังกล่าวเราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับและปลอดภัยที่สุด เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือของเรา/บริษัทพันธมิตรของเรา/กลุ่มบริษัทธุรกิจฮอนด้า รวมถึงบริษัทแม่ /ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ/ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของเรา / สถาบันการเงิน/หน่วยงานของรัฐ/ผู้รับโอนและ/หรือ นิติบุคคลอื่นๆ บุคคลซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเราในการทำสัญญา และ/หรือตรวจสอบธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากการฉ้อฉล และบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวังไม่ว่าในขณะนี้หรือในอนาคต ผู้ได้รับอนุญาต พันธมิตรร่วมค้า และ/หรือ ผู้ให้บริการที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับประเทศใดๆที่ใช้บังคับกับเราและบริษัทในเครือของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน จะได้ใช้งานแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา ได้อย่างปลอดภัย ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

5.การรักษาความปลอดภัย  เราใช้มาตรการทางด้านองค์กร เทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยไม่ว่าจะเกิดโดยอบัติเหตุ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบจัดเก็บข้อมูลไม่สามารถมีความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่างๆของเรา และ/หรือจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป  ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินทางวินัย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสิ้น  ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่อาจใช้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์/ฎีกา

 

7. สิทธิของท่านที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

-  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา 30)
-  สิทธิในการขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้ตามหนังสือฉบับนี้ (ตามที่ระบุในข้อ 9 )(มาตรา 19 วรรค 5)
-  สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
-  สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช่ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 32)
-  สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้  (มาตรา  33 )
-  มีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับใช้ข้อมูล (มาตรา 34 )
-  มีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (มาตรา 35)
-  มีสิทธิร้องเรียนในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว (มาตรา 73)

 

8. ผลการเพิกถอนความยินยอม  ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราได้ตลอดทั้งขอเพิกถอนการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น โดยแจ้งให้เราทราบเป็นหนังสือหรือช่องทางอื่นๆในแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา และเราอาจขอทราบถึงเหตุผลแห่งการนั้นได้
   การเพิกถอนความยินยอมของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคล  จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บ  รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ยินยอมไปแล้วก่อนหน้านั้น
   ในกรณีที่ท่าน จะเพิกถอนความยินยอม ให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลกระทบต่อผู้เพิกถอนการให้ความยินยอมเกี่ยวกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย หรืออาจทำให้ท่านไม่ได้รับการตอบรับซึ่งสิทธิหรือบริการที่เป็นประโยชน์จากเราหรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

 

9. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว  เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว  เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระสำคัญใดๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและหากจำเป็นเราจะขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง

 

10. สามารถติดต่อเราได้ที่

               ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mail : Digital.marketing.ksn@gmail.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้